Projekty

Zachęcamy Państwa do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego nr 2/2022/GTI w zakresie usługi doradczej zakładającej stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego. Załącznikiem do niniejszej wiadomości jest treść zapytania wraz z wzorami dokumentów, które posłużą Państwu do złożenia oferty w ramach zapytania.

Dokumenty do ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/2022/GTI
Zapytanie ofertowe nr 2/2022/GTI
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy do zapytania nr 2/2022/GTI
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o zdolności do wykonania Zamówienia.